Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam không còn là một thuật ngữ mới mẻ mà đã phát triển thành một xu hướng tất yếu, khách quan để cộng đồng doanh nghiệp đứng vững và phát triển trong bối cảnh 4.0 và đặc biệt là để phục hồi sau đại dịch COVID-19. Đặc biệt trong giai đoạn đình trệ kinh tế do COVID-19 gây ra trong 2 năm nay, nhiều doanh nghiệp đã thực sự bị “cuốn trôi” bởi sự càn quét của đại dịch bởi hoạt động theo phương thức truyền thống thiếu năng động trong quản lí và hoạt động. Chuyển đổi số được xem như là “phao cứu sinh”, “đòn bẩy” nâng đỡ các doanh nghiệp sống sót và vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19.